Meditatie, aandachtstraining; je gevoelens leren accepteren

Wat is mindfulness?

Mindfulness kan verschillende dingen betekenen, maar op deze website wordt bedoeld met mindfulness de psychologische behandeling en technieken van bewuste niet-reactieve aandacht. Leven in het hier en nu, zonder te piekeren over het verleden of de toekomst. Mindfulness wordt in het Nederlands vaak vertaald als ‘opmerkzaamheid’ of ‘aandachtigheid’.

Mindfulness: Je gevoelens leren accepteren

Niet reactieve aandacht kan het beste uitgelegd worden als iets opmerken en hier verder niet direct op te reageren. Uit de automatismen van het dagelijks leven stappen.

Dus iemand die normaal bij het minste of geringste een woede aanval krijgt, zou dankzij mindfulness minder impulsief kunnen handelen.
In plaats van gelijk los te gaan, zou hij nu zijn gevoelens van boosheid opmerken en deze in kalmte bij zichzelf bestuderen. Na deze emotie op een rustige manier bekeken te hebben, kan er vervolgen bewust besloten worden hoe hier op te handelen. In veel gevallen blijkt het dan helemaal niet nodig zijn om in woede te handelen.

Mindfulness is niet het negeren of onderdrukken. Je leert je gevoelens te accepteren, maar het zorgt er ook voor dat deze niet je automatisch altijd je leven overnemen.

aandachtgerichte (mindfulness-bases) cognitieve gedragstherapie

Binnen de psychologie wordt er steeds meer gewerkt met combinaties van mindfulness en cognitieve gedragstherapie. Met name personen die vatbaar zijn voor depressies, en meerdere depressieve episodes in hun leven hebben meegemaakt, hebben baat bij deze behandeling. Deze behandeling kan terugval na meerdere depressieve episodes voorkomen en is wetenschappelijk bewezen effectief.

Geef een reactie